Sitemap   |   Logga in


HEM
 GLESBYGDSVERKET  

 LÄS MER  

 SKÄRGÅRD FÖR FRAMTID  

 TIDNINGEN VI SKÄRGÅRDSBOR  
   Tidigare nummer

 YTTRANDEN / REMISSVAR  

ORGANISATION
 ARBETSGRUPPER  

 MÖTEN & SKRIVELSER  
   Kommande möten
        Kommande möten
   Möten och konferenser
        Möten och konferenser
   Mötesprotokoll och verksamhetsberättelser
        Mötesprotokoll och verksamhetsberättelser
   Yttranden & remissvar
        Aktuella remissvar

 OM SRF  
   Arbetsgrupper
        Arbetsgrupper
   Representantskap
        SRFs Representantskap
   Stadgar
        Stadgar
   Styrelse
        SRF styrelse 2020
        
        
        
        
        
        
        
        
        
   Valberedning
        SRFs Valberedning 2020
        
        

MEDLEMSFÖRENINGAR
 AKTUELLT  
   Information från medlemsföreningarna
        Medlemsföreningarnas tidningar
        Se tidningsuppslag
        INFORMATION FRÅN MEDLEMSFÖRENINGARNA
        Aktuell information från föreningarna

 BLEKINGE KUST- OCH SKÄRGÅRDSFÖRENING  

 BOHUSLÄNS SKÄRGÅRDSRÅD  

 GRÄSÖ SKÄRGÅRDSRÅD  

 HEMSÖ SKÄRGÅRDSFÖRENING  

 HOLMÖNS UTVECKLINGSFORUM  

 HVENS BYALAG  

 LULEÅ SKÄRGÅRDSFÖRENING  

 SKÄRGÅRDENS INTRESSEFÖRENINGARS KONTAKTORGANISATION SIKO  

 SKÄRGÅRDENS UNGAS RIKSFÖRENING  

 SMÅLANDSKUSTENS SKÄRGÅRDSFÖRENING  

 SÖDERHAMNS KUST & SKÄRGÅRDSFÖRENING  

 SÖRMLANDS SKÄRGÅRDSINTRESSE- FÖRENING SSIF  

 VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING  

 VISINGSÖRÅDET  

 ÖSTERGÖTLANDS SKÄRGÅRDSFÖRENING  

ESIN, EU
 ESIN  
   Aktuellt
        Aktuell information om ESIN
   Dokument
        ESIN dokument
   ESIN-boken
        ESIN-boken
   Konferenser
        Konferenser
   Möten
        Möten

 ESIN-projekt  
   Dokument
        Dokument SRF-projekt

ARBETSGRUPPER
 ARBETSGRUPPERNA  
   Besöksgruppen
        Besöksgruppen
   Blåljusgruppen
        Blåljusgruppen
   Boendegruppen
        Boendegruppen
        Vitbok om skärgårdsboende
   Bredbandsgruppen
        Bredbandsgruppen
   Färjegruppen
        Färjegruppen
        en arbetsgrupp inom Skärgårdarnas Riksförbund
        Möten med TRAFIKVERKET
        Styrgrupp och kontaktpersoner
   Fiskegruppen
        En arbetsgrupp inom Skärgårdarnas Riksförbund
        Fiskegruppen
   Miljö & Energi
        Avlopp
        Information om små avlopp
        Miljö & Energi
        en arbetsgrupp inom Skärgårdarnas Riksförbund
        Biogas
        SLUTRAPPORT
   Skärgårdsbönder
        Skärgårdsbönder
        Ett nätverk inom Skärgårdarnas Riksförbund
        Ny EU-märkning av mat från öar?
        ESIN report from Sevilla workshop 2013
   Skärgårdsskolor
        Skärgårdsskolor
        ett nätverk inom Skärgårdarnas Riksförbund
        Fjärrundervisning lyfter små skolor

 Future Island  

PROJEKT
 Green Islands  
   Mer om Green Islands
        Gröna Öar blev Green Islands
        MILJÖPLANER

 Next stop small islands  

 Skärgård för framtid  
   Vitböcker
        VITBÖCKER

 Skärgårds Leader  
   Dokumentarkiv
        Dokumentarkiv för Skärgårds Leader
   Skärgårdsmöte 1
        Skärgårdsmöte 1
        
        PTS Workshop Postservice i glesbygd
   Skärgårdsmöte 2
        Skärgårdsmöte 2
   Skärgårdsmöte 3
        Skärgårdsmöte 3
        
   Skärgårdsmöte 4
        Skärgårdsmöte 4
   Skärgårdsmöte 5
        Skärgårdsmöte 5
        
   Skärgårdsmöte 6
        Skärgårdsmöte 6
   Skärgårdsmöte 7
        Skärgårdsmöte 7
   Skärgårdsmöte 8
        Skärgårdsmöte 8
   Skärgårdsmöte 9
        Skärgårdsmöte 9

 Smilegov  
   Mer om Smilegov
        Mer om SMILEGOV

KONFERENSER OCH SEMINARIER
 ARKIVERAT  
   Dokument

 BREDBAND  
   Dokument
        Samlade dokument om bredband
   Minikonferens Bra bredband i skärgården
        Bra bredband i skärgården

ARKIV
 BILDALBUM  
   Bilder från SRF möten

 DOKUMENTARKIV  
   Alla mappar
   Kuriosa
   Nyhetsbrev
   Protokoll och möten
   Publikationer

 LÄNKAR  

 ÖVRIGT  
   Hemsköborna
        Hemsköborna

KONTAKT
Åsa Nilsson   Webbproduktion