Sitemap   |   Logga in
HEM / KONFERENSER OCH SEMINARIER / BREDBAND / MINIKONFERENS BRA BREDBAND I SK?RG?RDEN 

Bra bredband i skärgården

Minikonferens vid SRF Representantskapsmöte den 19 november, på af Chapman i Stockholm

I samband med ett Representantskapsmöte i november 2011 anordnades en minikonferens kring skärgårdsbornas bredbandssituation.
Tre olika områden presenterades:

  • en ö - Ven i Öresund
  • skärgården i en kommun - Sankt Anna
  • skärgården i en region - Stockholm

En bredbandsfolder är på gång!
Kontakt: Skärgårdarnas Riksförbund
Bengt Almkvist, ordförande

bengt.almkvist@skargardarnasriksforbund.se


  PTS presentation Söderköping okt 2010
  Inbjudan minikonferens bredband nov11
  Bredbandskonferens Minnesanteckningar nov11
  SIKOS presentation Stockholm nov 2011
  Bra bredband Vi skärgårdsbor nr 4 2011


Åsa Nilsson   Webbproduktion