Sitemap   |   Logga in
HEM / PROJEKT / NEXT STOP SMALL ISLANDS 


Projekt Next Stop Samll Islands

Under ett års tid samarbetade de nationella skärgårds- och ö-organisationerna Finlands öar RF- Suomen Saaret RY, Sammanslutningen af Danska Småöar och vår svenska organisation Skärgårdarnas Riksförbund i projektet Next stop - small islands. Projektet var ett demografiprojekt som till stora delar finansierades av NORDREGIO, Nordic Center for Spatial Development. Huvudman för projektet var den danska ö-organisationen.

NSSI  

Befolkningsutveckling

Projektet Next stop small islands bestod av två delar. Den ena delen var en analys av befolkningsutveckling på 27 danska småöar under perioden 2000-2014, 20 svenska småöar under perioden 2000-2013 och 21 finska småöar under perioden 2000-2013. Den andra delen bestod av två workshops där ett antal ö-bor från de medverkande länderna deltog med kunskaps- och erfarenhetsutbyte.


Vi skärgårdsbor

Flera artiklar om projektet återfinns i SRFs tidning "Vi skärgårdsbor" nr 4 2014, nr 1 2015, nr 2 2015 och nr 3 2015.

  Next Stop Small Islands projektredovisning


Åsa Nilsson   Webbproduktion