Sitemap   |   Logga in
HEM / PROJEKT / SK?RG?RDS LEADER / SK?RG?RDSM?TE 5 

Skärgårdsmöte 5

Skärgårdsskolor i nätverk för erfarenhetsutbyte och samverkan

Möte på Möja 8-10 september 2011

Möte i Sankt Anna 9-11 februari 2012

   


Det finns nu två facebookgrupper:
Bevara våra Skärgårdsskolor
Denna grupp är till för alla som är engagerade i dessa frågor.
Hur gör man på andra ställen? Kan vi tillsammans finna lösningar?

Skärgårdsskolor i nätverk
Denna grupp är till för alla som arbetar i en liten skärgårdsskola.


  Arbetsgruppen Skärgårdsskolor, syfte och mål
  Inbjudan Skärgårdsskolor i nätverk
  Informationsbrev Skärgårdsskolor december 2011
  Sammanfattning Möte Skärgårdsskolor september 2011
  Informationsbrev Skärgårdsskolor oktober 2011


Åsa Nilsson   Webbproduktion