Sitemap   |   Logga in
HEM / PROJEKT / SK?RG?RDS LEADER 


Skärgårds Leader - projekt kring centrala skärgårdsfrågor

projekt 2010-2014

                      

  

2009 tog Skärgårdarnas Riksförbund initiativet till ett flerårigt nationellt samarbetsprojekt där utgångspunkten för samverkan är de sexton Leaderområden som har skärgårdar och bebodda öar utan fast landsförbindelse i sina områden. Projektet startade i mars 2010 och skulle pågå till mars 2013. Syftet med projektet är att öka utbytet av kunskap och erfarenheter mellan landets skärgårdsbor kring centrala teman såsom arbete, boende, service och miljö. Stor vikt ska läggas på ungdomars möjlighet att bo, verka och leva i skärgården. Under projektperioden skall tio skärgårdsmöten hållas på aktuella teman samt ett antal uppföljningsmöten. Skärgårds Leader ska ses som ett tillskott utöver de insatser som redan sker i Leaderområdena och skall stimulera till utveckling och tillväxt i alla landets skärgårdar. "Skärgårdsskolor i nätverk" har nu två facebookgrupper, se under skärgårdsmöte 5.


Skärgårds Leader avslutades 2014

Projektet Skärgårds Leader har genomfört nio av de planerade skärgårdsmötena på olika teman och ett antal uppföljningsmöten. Det startade i maj 2010 med temat "Kommunikationer; bredband, telefoni, transporter och posthantering" och har fortsatt med många viktiga och intressanta teman. Projektet öppnade dörren för bildandet av flera arbetsgrupper inom riksförbundet. Skärgårds Leader avslutades i slutet av 2014.Åsa Nilsson   Webbproduktion