Sitemap   |   Logga in
HEM / ARBETSGRUPPER / ARBETSGRUPPERNA / SK?RG?RDSB?NDER 

Skärgårdsbönder

Logga skärgårdsbönder  

Ett nätverk inom Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgårdsbönder bedriver ett nätverksarbete som pågått under flera år för att sammanföra skärgårdsbönder som året runt har sin djurhållning på öar utan fast landförbindelse. Skärgårdarnas Riksförbund har tidigare drivit nätverket som ett projekt med stöd från Jordbruksverket.

Gruppens ledare är Anna-Karin Utbult Almkvist
tel 0121-521 22, e-post: anna-karin@skargardarna.se

Styrelsens kontaktperson är Sten-Åke Persson, sten-ake@skargardarna.se Ny EU-märkning av mat från öar?

EU Kommissionen gör 2013 en undersökning inför att eventuellt införa en ny ursprungsmärkning av produkter från öar utan fast landförbindelse, "Products of Island Farming". Det ska gälla mat där råvarorna också kommer från ön. Förhoppningen är att en sådan märkning kan ge produkterna ett mervärde och öka intresset för vidare förädling. Slutrapporten ska vara klar vid årsskiftet då den ska lämnas över till EU-Parlamentet.

LÄS MER HÄR!


ESIN report from Sevilla workshop 2013

Products of island farming

Report from workshop "Labeling Products of Island Farming" European Commission, Joint Research Centre Seville 13 - 14 June 2013 In March, ESIN was invited by the European Commission to participate in a workshop on the subject "Labelling Products of Island Farming". The European Parliament has given the Commission a task to investigate good and maybe less good things about a new kind of labeling, a new concept "Products of island farming". Another study has already been made for "Products of mountain farming".

READ MORE HERE!


Skärgårdsbönder i Vi skärgårdsbor


  nr1 2008 Träff i Sankt Anna
  nr4 2008 Träff på Hven
  nr4 2009 Träff på Nämdö
  nr4 2010 Träff på Härmanö
  nr4 2011 Träff på Gålö
  nr2 2012 Viktig resurs
  nr3 2012 Landsbygdsprogrammet
  nr4 2012 Svenskt skärgårdsjordbruk och Bryssel
  nr2 2013 Naturbetesmarker, Gräsö
  2013-09 Pressmeddelande Miljöersättningar
  nr1 2012 Miljöersättningar


Åsa Nilsson   Webbproduktion