Sitemap   |   Logga in
HEM / ARBETSGRUPPER / ARBETSGRUPPERNA / BES?KSGRUPPEN 

Besöksgruppen

Logga besöksgruppen ljusgrön med text  

Besöksgruppen består av representanter från medlemsföreningarna inom SRF, vilka i princip täcker hela landets kuststräcka samt öar i de större insjöarna. Gruppens uppdrag är att arbeta fram en nulägesbeskrivning över skärgårdsöarnas behov och intresse av utveckling av besöksnäringen. Utifrån detta gör arbetsgruppen en verksamhetsplan som innehåller syfte, mål och aktiviteter.

Syfte
Vi ska i samverkan och i nätverk hitta metoder, verktyg och utbildning för att utveckla skärgårdsöarna med hållbar tillväxt i fokus. Detta sker i balans med öbor och markägare. Flera entreprenörer stimuleras att starta nya verksamheter, gärna med stöd och bidrag så att utbudet stämmer överens med de krav vi ställer på framtidens destinationer. De som berörs i första hand är företag och privatpersoner som bor och verkar i skärgårdar och på öar i de större insjöarna. Så att berörda platser får en positiv befolkningsutveckling. Företagen får en bättre tillväxt och lönsamhet. Nya entreprenörer startar upp verksamheter som bidrar till lokal utveckling och hållbar tillväxt.

Gruppens ledare är Bengt Svensson, övriga medlemmar är Nilla Söderqvist, Margareta Anderberg, Maria Malmlöf och Josefin Lämås.

Kontakt via info@skargardarna.se eller bengt.svensson@skargardarna.se

  

 
Åsa Nilsson   Webbproduktion