Sitemap   |   Logga in
HEM / ARBETSGRUPPER / ARBETSGRUPPERNA / BREDBANDSGRUPPEN 

Bredbandsgruppen

Bredbandsutbyggnad och telefoni i skärgården

Logga bredbandsgruppen  

En arbetsgrupp kring bredbandsutbyggnad i skärgårdarna vars uppgift är att inventera hela landets skärgårdar, så att vi kan visa på de goda exempel som finns. Vi skall också ta reda på om det finns område eller enskilda öar som behöver extra stöd för att komma igång/vidare, och i så fall vilken typ av stöd/hjälp.

Sune Fogelström är styrelsens kontaktperson. 

Kontakt via info@skargardarna.se  eller bredband.telefoni@skargardarna.se  
Åsa Nilsson   Webbproduktion