Sitemap   |   Logga in
HEM / ARBETSGRUPPER / ARBETSGRUPPERNA / FISKEGRUPPEN 

Fiskegruppen

Logga fiskegruppen  

En arbetsgrupp inom Skärgårdarnas Riksförbund

Med tanke på det stora engagemanget i olika fiskefrågor ges det möjlighet för utveckling av ett nätverk av fiskeengagerade personer inom SRF. Nätverket ska öka utbytet och erfarenheter mellan fiskare från olika skärgårdar. Frågor kring klokare "skärgårdsanpassning" av regelverk har ofta diskuterats. Likaså utvecklingsarbete för att stimulera hur man bäst utnyttjar fiskeresursen i skärgårdarna.

Gruppen består av
Bobo Roysson, Bohuslän
Karl-Erik Karlsson, Blekinge
Magnus Svensson, Småland
Peter Lundgren, Småland
Rune Wikström, Stockholms skärgård

Styrelsen kontaktperson är Jan-Eric Ericsson.

Kontakt via info@skargardarna.se eller jan-eric@skargardarna.se
Åsa Nilsson   Webbproduktion