Sitemap   |   Logga in
HEM / ESIN, EU / ESIN-PROJEKT 


Projektinformation

ESIN med i projekt SMILEGOV

Våren 2012 fick ESIN en inbjudan från DAFNI (Network of Sustainable Aegean Islands) i Grekland om att medverka i en ansökan om ett EU-finansierat projekt. Projektet skulle handla om att visa hur uthålliga konkreta energiplaner kan överföras mellan lokal och regional förvaltning på Europas öar. Det är inte Interreg utan initiativet "Intelligent Energy Europé"(EACI) som finansierar projekt med inriktning på EU:s energimål 2020. Förslaget var ganska snårigt att sätta sig in i men vi beslutade att ESIN skulle medverka i en ansökan på villkor att vi inte behövde skjuta till egna pengar. Projektets tema ligger ju mycket nära vad många ö-samhällen arbetar med. I ansökan står att ett energiprojekt på öar är viktigt med tanke på den stora potential av förnybar energi som finns här. Men de besvärliga förhållandena kräver kunskaper kring teknik och management. Samtidigt ingår öarna ofta i känsliga ekosystem och miljöaspekterna är viktiga. Till denna beskrivning kommer att befolkningen ofta är liten och att kunskaper om energiproduktion oftast saknas lokalt. Samtidigt ska ökad uppmärksamhet ges åt utvecklingen av öarna enligt artikel 174 i EU:s fördrag. EU parlamentet har också vid två tillfällen uttalat att man ska stödja ö-samhällena i deras arbete mot klimatförändringar. I maj 2012 skrev ESIN under ansökan tillsammans med de totalt 13 partners som ingår. Där finns också ESIN-medlemmen Scottish Islands Federation. Men även CPMR och organisationer/myndigheter på Gotland, Öland, Samsö, Cypern, Madeira, Kanarieöarna, Ösel, Dagö och Malta. Det är alltså DAFNI på öarna i norra Egeiska havet som är formell sökande. Projektet är nu igång.

Läs mer på ESINs hemsida! http://europeansmallislands.com

Läs även på SRF Arbetsgrupper Miljö och EnergiÅsa Nilsson   Webbproduktion