Sitemap   |   Logga in
 /  / ESIN 


European Small Islands Federation

About:Allt fler beslut som påverkar ö-bor tas inom EU. Konkreta exempel är indelningen i "stödområden" i EU, förutsättningar för riktat stöd till jordbruk och fiske, regler kring fraktstöd, statsstödsregler etc. Denna gradvisa överföring av besluten till EU innebär att vi måste bevaka våra villkor även på EU-nivå.Åsa Nilsson   Webbproduktion