Sitemap   |   Logga in
HEM / MEDLEMSF?RENINGAR / VISINGS?R?DET 


Visingsörådet

KLICKA HÄR till Visingsörådets hemsida!


Föreningsrapport december 2017

Inför jubileumstidningen Vi skärgårdsbor SRF 35 år bad vi alla föreningar att skriva en kort rapport om de senaste fem åren och vad som är aktuellt nu. Dessa kommer att läggas på varje medlemsförenings sida

HÄMTA FÖRENINGSRAPPORTEN HÄR!


Presentation:

Visingsörådet är ett partipolitiskt och ideellt obundet samarbetsorgan som har till uppgift att tillvarata den bofasta öbefolkningens intressen. Rådet ska tjäna som kontaktorgan mellan öborna och Jönköpings kommun och kan också fungera som remissinstans för frågor rörande Visingsö. Rådet ska även verka för information, debatt och samverkan kring och för Visingsö som boendeort samt även verka för samarbete mellan invånare, organisationer och institutioner på ön.              c/o Bengt Svensson
Kumlaby 44
560 34 Visingsö
tel 0721-671937

Klicka för mail till kontaktpersoner:
Bengt Svensson
Kjell Augustsson


Följ oss på Facebook!

VISINGSÖRÅDET PÅ FACEBOOK


   SRF årsmöte Visingsö 2009

Åsa Nilsson   Webbproduktion