Sitemap   |   Logga in
HEM / MEDLEMSF?RENINGAR / VIN?NS KULTUR- OCH HEMBYGDSF?RENING 


Vinöns kultur- och hembygdsförening

Ny hemsida april 2018

Hemsida: www.vinon.se


Föreningsrapport december 2017

Inför jubileumstidningen Vi skärgårdsbor SRF 35 år bad vi alla föreningar att skriva en kort rapport om de senaste fem åren och vad som är aktuellt nu. Dessa kommer att läggas på varje medlemsförenings sida.

HÄMTA FÖRENINGSRAPPORTEN HÄR!


Presentation

Vinön är största ön i sjön Hjälmaren, med färjeförbindelse till Hampetorp på södra Hjälmarstranden, en tur på 25 minuter.

Vinöns kultur- och hembygdsförening VKHF representerar i SRF öar med fast befolkning i Hjälmaren, Sveriges fjärde största sjö. Numera är det två öar med fastboende, Vinön och Valen, med fokus på Vinön som har störst befolkning (ett hundratal personer året runt och mellan 300-600 sommartid).

Föreningen har olika arrangemang året om, i och kring skolhuset och missionshuset vilka förvaltas av föreningen. Flera utvecklingsprojekt har bedrivits genom åren.

De övergripande frågorna för VKHF är en levande ö året runt och bra förbindelser till fastlandet. Under senare tid har fokus lagts på frågor som rör öppna landskap och vatten och avlopp.

Föreningens tidning Ö-bladet ges ut en gång i månaden och finns på hemsidan.


Föreningens adress:  
Vinöns kultur- och hembygdsförening
Vinöns gamla skola
Södra Vinön
715 93 VINÖN

E-post: hembygdsforeningen@vinon.se 

Klicka för mail till kontaktpersoner:
RoseMarie Hellén
Eva Widlund
   

Norra sjön

 Norr om Vinön ligger Storhjälmaren där ön Valen skymtas.


Vinöns skola

 Vinöns gamla skola är Hembygdsföreningens hus och öns samlingslokal.


Vinöfärjan

 Det tar 25 minuter att åka med färjan de fem kilometerna över till Vinön.
Åsa Nilsson   Webbproduktion