Sitemap   |   Logga in
HEM / MEDLEMSF?RENINGAR / SK?RG?RDENS INTRESSEF?RENINGARS KONTAKTORGANISATION SIKO 


Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation SIKO


SIKO  

Hemsida: www.siko.org.se


Föreningsrapport december 2017

Inför jubileumstidningen Vi skärgårdsbor SRF 35 år bad vi alla föreningar att skriva en kort rapport om de senaste fem åren och vad som är aktuellt nu. Dessa kommer att läggas på varje medlemsförenings sida.  

HÄMTA FÖRENINGSRAPPORTEN HÄR!


Presentation:

Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) bildades 1969 och är ett ideellt, politiskt och fackligt obundet samarbetsorgan för intresse- och skärgårdsföreningar inom Stockholms läns skärgårdsområde. SIKO skall i gemensamma frågor företräda den bofasta skärgårdsbefolkningen inför myndigheter och politiska organ, därvid slå vakt om de bofastas intressen ifråga om markanvändning, näringsliv, natur, miljö, kulturliv och samhällsfunktioner.


Föreningstidningar finns såsom:
Höskaret - Bygdemuseet Ornö sockenstuga
Medlemsbladet - Blidö-Frötuna skärgårdsförening
Nämdö Nu - Nämdö Hembygdsförening
Runmarö Tidning - Runmarö Hembygdsförening
Tidningen Skärgård - Skärgårdsmuseet
Utö Kontakt - Utö Kontakt- och Intresseförening
Våra Öar - Björkö Arholma Hembygdsförening


SIKOs medlemsföreningar
Arholma Företagarförening
Björkö-Arholma Hembygdsförening
Björkö-Arholma Skärgårdsförening
Blidö-Frötuna Skärgårdsförening
Föreningen Ornöborna
Föreningen Rindöborna
Mellanskärgårdens Intresseförening
Nämdö Hembygdsförening
Runmarö Intresseförening
Sandhamnsområdets Intresseförening
Stavsuddaskärgårdens Intresseförening
Svartsörådet
Södra Skärgårdens Intresseförening
Utö Kontakt-och Intresseförening
Östra Lagnö Byalag       


c/o Ulf Westerberg
Möja Bergs by
Möja Ström 4231
130 43 Möja


Klicka för mail till kontaktpersoner:
Ulf Westerberg
Björn Sjöblom


Följ oss på facebook!

SIKO PÅ FACEBOOK


 


Nämdö

 Nämdö


Norrskärgårn

 Norrskärgårn


Linfärja Högmarsö

 Linfärja Högmarsö


  Informationsfolder SIKO


Åsa Nilsson   Webbproduktion