Sitemap   |   Logga in
HEM / ORGANISATION  


Introduktion

SRF bildades 1982 och består av en förening per län eller större insjö. Varje förening organiserar inom sig en rad lokala föreningar som arbetar med sina intressen, med transporter, service och skolfrågor. Genom SRF kan befolkningen i skärgården göra sig hörda på riksnivå.

Viktiga frågor är företagandet, miljöfrågor, boende - fastighetsskatt, förvärvsfrågor, kommunikationer, skol- och servicefrågor.


BILDPRESENTATION av SRF

Vad är Skärgårdarnas Riksförbund? Med denna bildpresentation får du veta lite om förbundets organisation och verksamhet.

HÄMTA BILDPRESENTATIONEN HÄR!


Personligt medlemskap

Erbjudande om att bli personlig medlem i Skärgårdarnas Riksförbund. Läs mer i informationen om Personligt medlemskap!

BLI PERSONLIG MEDLEM SRF 2019


Tryckta foldrar och infoblad

Vad är SRF? är en folder uppdaterad 2012. Infoblad om SRF finns från 2016.

Ladda gärna hem våra foldrar och infoblad, där ni kan läsa om vår verksamhet.


2020-04-07

Uppdaterat presentationsblad

HÄMTA PRESENTATIONSBLADET HÄR


  Folder SRF 2012
  Presentation SRF april 2020


Åsa Nilsson   Webbproduktion