Sitemap   |   Logga in
HEM / SK?RG?RD F?R FRAMTID / VITB?CKER 

VITBÖCKER

Det finns endast sex av vitböckerna att ladda ner.
Dessa publikationer är på 10-20 sidor. 

Vitböckerna är framtagna med stöd av anslag från EU genom Mål 2 Öarna.

 

• TRANSPORTER I SKÄRGÅRDEN

• BOENDE I SKÄRGÅRDEN

• BESKATTNING AV BOENDE

• SKÄRGÅRDSBARNENS SKOLOR

• SKÄRGÅRDSBÖNDER

• SKÄRGÅRDSBORNA OCH DEMOKRATIN


• NY TEKNIK

• TURISM OCH ALLEMANSRÄTT

• SKÄRGÅRDSFISKETS FRAMTID

• FÖRETAGSAMMA SKÄRGÅRDEN


  Transporter i skärgården
  Beskattning av boendet
  Boende i skärgården
  Skärgårdsborna och demokratin
  Skärgårdsbarnens skolor
  Skärgårdsbönder
  Vitbok om boendeutveckling i kust och skärgård 2012 - 2017


Åsa Nilsson   Webbproduktion