Sitemap   |   Logga in
HEM / OM SRF / STYRELSE 


SRF styrelse 2020

har sju ledamöter och två adjungerande.


Ordförande

Lotten Hjelm
Jungfruskär 110
130 36 Nämdö
tel 070 768 11 43 
e-post: lotten.hjelm@skargardarna.se


Vice ordförande

Jan-Eric Ericsson
Lönndalsvägen 27
451 79 Grundsund
tel: 0523-211 22, 0706 205 587
e-post: jan-eric@skargardarna.se


Sune Fogelström
Ramsmora
130 43 Möja
tel: 070 538 84 48
e-post: sune.fogelström@skargardarna.se    


Lena Egnell
Holmö Kyrkväg 14
918 03 Holmön
tel: 090-551 69, 070 27 49 74
e-post: lena@skargardarna.se


Sten-Åke Persson
Landsvägen 225
260 13 Sankt Ibb
tel: 0418-722 64, 0705 472 264
e-post: sten-ake@skargardarna.se


Bengt Svensson
Kumlaby 44
563 94 Visingsö
E-post: bengt.svensson@skargardarna.se   


Janni Olsson
Torvvägen 27
450 33 Grundsund
Tel: 076 263 89 05
E-post: janni@skargardarna.se     


Adjungerade


Verksamhetsledare
Anetté Larm Johansson
Borgen 126
472 94 Varekil
Tel: 0304-109 89, 070 600 40 27
E-post:anette@skargardarna.se


Redaktör
Eva Widlund
Nothaga Gård
Södra Vinön 112, 715 93 Vinön
tel 019-448048, 0768-56 46 92
E-post: eva.widlund@skargardarna.se


SRF styrelse maj 2016

 Styrelse och personal i Möja skärgård maj 2016. Lena Egnell, Janni Olsson, Sten-Åke Persson, Jan-Eric Ericsson, Lennart Andersson, Anders Olsson, Anetté Larm Johansson. I förgrunden nye ordföranden Sune Fogelström. Foto: Eva Widlund


Digitalt styrelsemöte maj 2020

 Digitalt styrelsemöte i maj 2020 med nya ordförande Lotten Hjelm. Foto: Eva Widlund


  SRF styrelse 2020-07-01


Åsa Nilsson   Webbproduktion