Sitemap   |   Logga in
HEM / OM SRF / STYRELSE 


SRF styrelse 2019

har sju ledamöter och två adjungerande.

Sune Fogelström  

Ordförande

Sune Fogelström
Ramsmora
130 43 Möja
Tel 070-538 84 48 
E-post: sune.fogelstrom@skargardarna.se  

Jan-Eric Ericsson  

Vice ordförande

Jan-Eric Ericsson
Lönndalsvägen 27
451 79 Grundsund
Tel: 0523-211 22, 0706 205 587
E-post: jan-eric@skargardarna.se

Lennart Andersson  

Lennart Andersson
Flåta 14
826 91 Söderhamn
Tel: 0270-28 55 39, 070 816 84 11
E-post:lennart@skargardarna.se

Lena Egnell  

Lena Egnell
Holmö Kyrkoväg 14
918 03 Holmön
Tel: 090-551 69, 070 27 49 74
E-post: lena@skargardarna.se

Sten-Åke Persson  

Sten-Åke Persson
Landsvägen 225
260 13 Sankt Ibb
Tel: 0418-722 64, 0705 472 264
E-post: sten-ake@skargardarna.se

Bengt Svensson  

Bengt Svensson
Kumlaby 44
563 94 Visingsö
E-post: bengt.svensson@skargardarna.se   

Janni Olsson  

Janni Olsson
Torvvägen 27
450 33 Grundsund
Tel: 076 263 89 05
E-post: janni@skargardarna.se     


Adjungerade

Anetté Larm Johansson  

Verksamhetsledare
Anetté Larm Johansson
Borgen 126
472 94 Varekil
Tel: 0304-109 89, 070 600 40 27
E-post:anette@skargardarna.se

Eva Widlund  

Redaktör
Eva Widlund
Nothaga Gård
Södra Vinön 112, 715 93 Vinön
tel 019-448048, 0768-56 46 92
E-post: eva.widlund@skargardarna.se


SRF styrelse maj 2016

 Styrelse och personal i Möja skärgård maj 2016. Lena Egnell, Janni Olsson, Sten-Åke Persson, Jan-Eric Ericsson, Lennart Andersson, Anders Olsson, Anetté Larm Johansson. I förgrunden nye ordföranden Sune Fogelström. Foto: Eva Widlund
Åsa Nilsson   Webbproduktion