Sitemap   |   Logga in
HEM / ARBETSGRUPPERNA / SK?RG?RDSSKOLOR 

****************** SAGOBOKEN

Skolornas sagostafett blev en sagobok med två sagor. Det är sex skolor som har skrivit SAGAN OM NOVA och det är sju skolor som har skrivit BOBO OCH BRUNO PÅ ÄVENTYR.

Nova _Sida_01  Bobo och Bruno_Sida_01  

****************** NÄTVERKET VÄXER

Antalet skärgårdsskolor som är med i nätverket ökar glädjande nog. Vi har nu skolor från Seskarö i norr till Ven i söder samt i väster och i öster och i våra större sjöar.


Nätverket i Vi skärgårdsbor


Skärgårdsskolor

i nätverk för erfarenhetsutbyte och samverkan


Skärgårdsbarnens Geografibok

Den 7 mars 2018 var det dags för DET STORA BOKSLÄPPET.

Äntligen släpptes boken som vi jobbat med under ett års tid. Fjorton skärgårdsskolor i Sverige nappade på detta bokprojekt och en ö-skola från Danmark, en i Finland och en på Åland bidrog också till den tjocka boken på över 80 sidor. Varje skola har fyra sidor till sin presentation. Först berättar de var i landet de finns och här finns även en karta med. Sedan kommer en presentation av skolan och på de två återstående sidorna har skolorna valt lite olika innehåll.

FÖRFATTARBESÖK
Till Boksläppet i Stockholm var även tre barnboksförfattare inbjudna för att berätta om sin väg till att bli författare. Intressanta presentationer bjöds det på.
Helena Bross från Sverige
Henrika Andersson från Finland
Pernilla Lindroos från Åland

Alla elever på skolorna är välkomna med frågor till författarna via SRF

SKICKA era frågor till Skärgårdarnas Riksförbund - info@skargardarna.se

Hela programmet streamades och kan därför tittas på när som helst.
TACK Nordiska Skärgårdssamarbetet som gjorde detta möjligt!

Klicka här för att se hela programmet!  


BESTÄLL BOKEN hos Skärgårdarnas Riksförbund - info@skargardarna.se
         

Geografiboken_framsidan  

HÄMTA BESTÄLLNINGBLAD HÄR!


ett nätverk inom Skärgårdarnas Riksförbund

Nätverket har funnits sedan 2011 och har haft träffar i olika delar av vår svenska skärgård. Syftet är att personalen ska få kollegor för samverkan och erfarenhetsutbyte, att eleverna ska få kamrater i andra skärgårdsskolor för samverkan.

MAIL-gruppen får information på den e-postadress man har anmält.

FACEBOOK Vi finns på facebook som en sluten grupp, man får be att få komma med, så släpper vi in.

BLOGGEN "Skärgårdsskolor i nätverk/ Vi samarbetar över hela Sverige" visar på olika aktiviteter i skolorna.

Kontaktperson är Eva Widlund, e-post: eva.widlund@skargardarna.se

SE ÄVEN VÅR BLOGG SKÄRGÅRDSSKOLOR I NÄTVERK!


Fjärrundervisning lyfter små skolor

Artikel från Nätverket för skärgårdsskolor

En mycket viktig pusselbit för en levande skärgård ser nu ut att falla på plats. Under mars månad bereds ett riksdagsförslag om utökade möjligheter till fjärrundervisning i skolan. Allt verkar ske i stor politisk enighet.

- Vi kommer att ändra lagstiftningen för att möjliggöra fjärrundervisning, säger Gustav Fridolin.

Förslaget är goda nyheter för våra skolor i skärgårdarna som på sina håll känner av de negativa effekterna av behörighetskravet. Ett tungt argument för nedläggning av små skolor försvinner nu tack vare utökade möjligheter till fjärrundervisning, särskilt om fjärrundervisning blir tillåtet i alla ämnen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

REGLER OM FJÄRRUNDERVISNING INFÖRS I SKOLLAGEN

Möjligheter till fjärrundervisning (UbU3) Fjärrundervisning i skolan har fram tills nu inte varit reglerad. Men nu införs regler om fjärrundervisning i skollagen. Fjärrundervisning bör endast få genomföras om det inte finns någon legitimerad eller behörig lärare på en skola, eller när antalet elever är för litet. Regeringen får fatta beslut om i vilka ämnen som fjärrundervisning får användas och en försöksverksamhet ska ske i andra ämnen. Skolhuvudmännen får rätt att sluta avtal med staten om fjärrundervisning. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen uppmanade regeringen att särskilt granska hur de ändrade reglerna påverkar skolhuvudmännens vilja att anställa behöriga lärare, i den utvärdering av fjärrundervisning som ska göras. Regeringen bör också följa försöksverksamheten med fjärrundervisning i alla ämnen och återkomma med en rapport senast 2017.

Riksdagen uppmanade också regeringen att tillsätta två utredningar om ökade möjligheter till undervisning och handledning på modersmålet samt fjärrundervisning på entreprenad.    (Från Riksdagens hemsida) 

LÄS HELA ARTIKELN FRÅN SRF:s NÄTVERK HÄR!


VÅRTRÄFF 6-7 mars 2015 i Sankt Anna.

Ny skylt "Sankt Anna skärgårdsskola" hade precis kommit upp utmed väg 210. Det gjorde att vi kände oss extra välkomnade. Som alltid roligt och intressant att besöka en skola, många tips att ta med hem. Annika Hassel berättade om hur de jobbar med "skärgårdskunskap". Vi välkomnade en ny skola i nätverket, Misterhults skola, en friskola i Oskarshamns kommun. Det blev utvärdering av Sagostafetten och planering av nästa elevaktivitet som blev "Veckans skola" En del av lördagen jobbade själva skolgruppen i nätverket med projektet "Digital kommunikation" och ansökning till en utlysning av Vinnova "Digitalisering för framtidens skola". Ansökan ska vara inne 31 mars.

LÄS MINNESANTECKNINGAR FRÅN TRÄFFEN HÄR!


SKÄRGÅRDSSKOLORNAS FRAMTID
Nordiskt seminarium 16 februari  2016 i Stockholm

Presentationer från finska, åländska och svenska skärgården

Seminariet samlade ett femtiotal skärgårdsbor, pedagoger, tjänstemän och politiker. Dagen bjöd på ett digert program med goda exempel på hur den moderna tekniken kan användas för samverkan mellan skolor. Presentationer som Möjligheternas skola, Det gränslösa klassrummet, Flexibel skola i skärgårdsmiljö och Expertnätverket var exempel från skärgårdsskolor i Sverige, Åland och Finland.

Vårt nätverk var på plats. Kicki Hammarlund och Bo Gidlöf berättade om hur de har jobbat på Björkö-Arholma skola i samverkan med andra skärgårdsskolor i samma kommun. De berättade också om vårt arbete inom nätverket. Annika Hassel, Sankt Anna och Birgitta Söderberg, Gräsö samt Eva Widlund SRF var också med och vi hade med sagoboken, affischerna och vykorten samt kalendern Skärgårdens Unga.

En av flera slutsatser var att lyssna in barnen och ungdomarna, låta dem vara delaktiga. Det är viktigt att ge dem rätt kunskap och känsla om de ska vilja återvända till skärgården som unga vuxna. Elevaktiviteter mellan skolorna och gärna träffar är ett önskemål. Nätverksträffar för både personal och elever!

Seminariet arrangerades av Nordiska Skärgårdssamarbetet i samverkan med Skärgårdarnas Riksförbund.

LÄS HÄR Minnesanteckningar från Nordiska Skärgårdssamarbetet!


SKÄRGÅRDSKUNSKAP

Arbetet med att utveckla temat SKÄRGÅRDSKUNSKAP pågår på många skolor. Det kopplas till läroplanen och utformas efter de lokala förutsättningarna.


Från SAGORNAS Ö till SAGOSTAFETT till SAGOBOKEN

Det började vid en träff på Sagornas ö, Visingsö i Vättern. Det var en träff för lärare som jobbar på olika skolor där barn från kust och öar går i skolan. En idé väcktes om att vi skulle göra något tillsammans med barnen från de olika skolorna. Från Sagornas ö till Sagostafett var inte steget så långt. Det blev så många skolor som ville vara med så det fick bli två stafetter och två sagor, som nu finns med i samma bok, men från var sitt håll.

På Visingsö startade den ena Sagostafetten medan den andra startade i Sankt Anna. Barnen och lärarna på alla skolor har varje måndag kunnat läsa ett nytt kapitel på sin saga och därmed följa sagan tills den blev klar. Många fina teckningar har barnen gjort varav några är med i boken.

Ett stort tack till alla medförfattare av sagorna i denna bok!


Skärgårdsskolor i nätverk logga

 


2013-02-08

 Nätverksträff skärgårdsskolor på Väddö 8-9 februari 2013


Nätverksträff på Torsö 18-19 oktober 2013

 Nätverksträff på Torsö 18-19 oktober 2013


Nätverksträff på Gräsö 7-8 mars 2014

 Nätverksträff på Gräsö 7-8 mars 2014


Skärgårdsskolor på Visingsö oktober 2014

 Skärgårdsskolor på Visingsö oktober 2014


Nätverksträff Sankt Anna mars 2015

 Nätverksträff Sankt Anna mars 2015


Skolseminarium 16 februari 2016

 Bo Gidlöf, Annika Hassel, Birgitta Söderberg, Kicki Hammarlund deltog tillsammans med fotografen Eva Widlund på seminariet Framtidens Skärgårdsskolor 16 februari 2016.


2016-09-23 11-45-40

 Studiebesök på Svartsö skola 23 september 2016


2017-04-01 09-34-31

 Nätverksträff på Torsö skärgårdsskola 31 mars - 1 april 2017


  SRF Skolnätverk, Minnesanteckningar Visingsö okt 2014
  SRF Skolnätverk, Minnesanteckningar Sankt Anna mars 2015


Åsa Nilsson   Webbproduktion