Sitemap   |   Logga in
HEM / SK?RG?RDENS UNGAS RIKSF?RENING 


Skärgårdens Ungas Riksförening (SURF)

SURF SKÄRGÅRDENS UNGAS RIKSFÖRENING   

Presentation:

SURF är en nationell förening för unga skärgårdsbor i Sverige. Som förening vill
vi få de unga att inse fördelarna med att vara skärgårdsbo samt se möjligheterna att
stanna kvar och påverka sin framtid. SURF:s målgrupp är unga öbor och skärgårdsbor, även unga vuxna och familjer.

Föreningen startade 2004 på Söderöra. 2009 blev SURF medlem i SRF och med
stöd av Riksförbundet pågår det nu en satsning att nå flera unga och skapa flera
tillfällen till möten.

I varje nummer av tidningen Vi skärgårdsbor presenteras en familj som valt ett liv
på en ö någonstans i Sverige.

För kontakt med SURF använd förbundets info-adress!                    

Kontakta oss via info@skargardarna.se

SURF

 SURF vid starten
Åsa Nilsson   Webbproduktion