Sitemap   |   Logga in
HEM / OM SRF 


OM SRF

Kontaktpersoner:


Ordförande

Lotten Hjelm
Jungfruskär 110
130 36 Nämdö
tel 070 768 11 43
e-post: lotten.hjelm@skargardarna.se               


Vice ordförande

Jan-Eric Ericsson
Lönndalsvägen 27
451 79 Grundsund
Tel: 0706 205 587
E-post: jan-eric@skargardarna.se

 


Verksamhetsledare

Anetté Larm Johansson
Borgen 126
472 95 Varekil
Tel: 0304-109 89, 070-600 40 27

E-post: anette@skargardarna.se 


Redaktör

Tidningen Vi skärgårdsbor, hemsida
Eva Widlund
Nothaga gård, Södra Vinön 112, 715 93 Vinön
Tel 019-44 80 48, 0768-56 46 92

E-post:eva.widlund@skargardarna.se 
redaktionen@skargardarna.se
        


» STYRELSE

Åsa Nilsson   Webbproduktion