Sitemap   |   Logga in
HEM / ARBETSGRUPPERNA / MILJ? & ENERGI 

Miljö & Energi

Logga Miljö & Energi 75  

en arbetsgrupp inom Skärgårdarnas Riksförbund

Arbetsgruppen Miljö & Energi har som uppgift att jobba för att öar och skärgårdsområden skall bli koldioxidneutrala, samt på lång sikt minska energikostnaderna för fastboende.Under 2012 och 2013 samlar vi in exempel från olika förnybara energiprojekt. På www.skargardsforeningen.se under fliken miljö finns tips och länkar. Vi ta gärna emot olika tips på exempel och produkter på e-post.

Gruppledare är vakant, e-post:info@skargardarna.se                             


SLUTRAPPORT

Arbetsgruppen Miljö och Energi inom SRF har presenterat sin slutrapport.

Vid SRF:s seminarium om Förnybar Energi 2012 fick arbetsgruppen Miljö & Energi i uppdrag att undersöka och redovisa tolv olika förslag på goda exempel i miljöarbetet. Rapporten ger exempel och hänvisningar till andra rapporter, artiklar och hemsidor.

LÄS RAPPORTEN HÄR!


Avlopp

Avloppsfrågan är aktuell på många öar och olika lösningar för enskilda avlopp är intressanta.


Biogas

Lennart Andersson har samlat på olika artiklar om biogas, vilka återfinns här nedan.

  • Biogass fakta, Norge 2011
  • Biogas Stort Steg
  • Biosling
  • Gårdsbiogas, handbok
  • Basdata om biogas 2011  

LÄNKAR NEDAN


Biogass Fakta, Norge 2011


Biogas Stort Steg


Biosling 2012


Gårdsbiogashandbok 2009


Basdata om biogas 2011


Information om små avlopp

Vatten och avlopp i skärgården, 8 sidor Skrift om Enskilt avlopp, 12 sidor Skrift om Produkter för enskilt avlopp, 92 sidor


  2011-11 Arbetsgruppen Förnybar Energi
  2012-03Arb.grupp Förnybar energi
  Isotimberbygge
  Elbilar
  Olpers
  2010-10 Samsö
  Sommarstugans avloppsguide
  ESIN Förnybar Energi
  Tjärnviks gård 2012
  Jakten på kilowatten
  Biogas Lantmännen
  Elhushållning med hållbar elproduktion
  Vindkraftskonferens 2013
  Hus för fjäll o. skärgård
  Enskilt avlopp
  Marknadsöversikt små avlopp
  Vatten och avlopp i skärgården VA-info 2017


Åsa Nilsson   Webbproduktion