Sitemap   |   Logga in
HEM / LULE? SK?RG?RDSF?RENING 


Luleå skärgårdsförening

Hemsida: www.luleskargard.se


Föreningsrapport december 2017

Inför jubileumstidningen Vi skärgårdsbor SRF 35 år bad vi alla föreningar att skriva en kort rapport om de senaste fem åren och vad som är aktuellt nu. Dessa kommer att läggas på varje medlemsförenings sida

HÄMTA FÖRENINGSRAPPORTEN HÄR!


Presentation:

Luleå skärgård och dess skärgårdsförening Luleå skärgård med sina strax under 1000 öar har en 8000-årig historia. När inlandsisen började smälta steg landet upp ur havet och snart började kolonisationen: växter, landdjur och människor. Landhöjningen är nu cirka en centimeter per år, något som gör att luleåskärgården utvidgas med omkring 225 hektar per år! Av alla öarna i skärgården är endast nio bebodda året runt, med strax under 100 invånare. Fritidshusbebyggelsen är mycket omfattande på vissa öar, och skärgårdsvännerna nyttjar sina hus i princip året runt.


Dominerande näringar

Fisket är den helt dominerande yrkesverksamheten, men på senare år har besöksnäringen fått ett uppsving. Sommartid besöker tiotusentals turister skärgården, betydligt fler än de som upplever fjällvärlden. Vinterturismen ökar, inte minst för upplevelsen att köra bil på isen, något som sydeuropéer, japaner och andra långväga gäster har svårt att tro att det är sant. Här finns landets nordligaste ”mjölkbonde”, den enda norr om Gräsön utanför Öregrund.


Säregen natur

Den norrbottniska övärlden finns i världens enda bräckvatten, med en salthalt på cirka tre promille. Det finns speciella vattendjur och växter som bara kan återfinnas här. Djurlivet på land är rikt och varierat. Älg är mycket vanligt förekommande, och på flera öar finns halvtama älgar som kommer in till bebyggelsen och söker variation i kosten, dvs planterade gårdsträd och andra odlade växter. På några av öarna finns enstaka björnar. Den stora antalet sälar, framför allt gråsäl och vikare, ställer till stora bekymmer då de har tappat respekten för människan och vittjar utlagda nät, sköt och fällor. Ett fåtal sälar får skjutas, närmast i forskningssyfte.


Lång historia

De flesta av dagens bebodda öar befolkades på 1500-talet. Tidigare nyttjades öarna av säljägare och fiskare samt av fastlandsbönder som hade sina djur på sommarbete här. Förutom fiske bedrevs gruvdrift och kalkbrytning. Vals- och sågverksnäringen var omfattande på 1800-talet. Under detta århundrade blomstrade även skeppsbyggeriet. Bland andra byggdes i Luleå ”Mary Ann”, som blev det första skepp från Sverige som seglade jorden runt.


Luleå Skärgårdsförening

1998 bildades skärgårdsföreningen, som är ideell och partipolitiskt obunden. Föreningens huvuduppgifter är att verka för att livsvillkoren för de fastboende förbättras, att främja skärgårdens näringsliv och att skydda och vårda miljön. Eftersom de bofastas och de fritidshusboendes ageranden och krav är likartade, så antas även den senare gruppen som medlemmar. Medlemsantalet är ca 150 personer (okt. 2006). Skärgårdsföreningen är kommunens enda och naturliga remissinstans när det gäller skärgårdsfrågor. De frågor som engagerat föreningen är framför allt kommunikationer, detta har resluterat i att det sedan 2004 finns daglig "lokaltrafik" med båt under sommaren till och från öar med fastboende. På höst och vår när isen varken bär eller brister erbjuds de fastboende så kallad förfallstrafik fredag och måndag. Med isbrytande båt tills detta är omöjligt, därefter med svävare. Nästa steg är att försöka få lokaltrafiken permanentad med dagliga turer året runt och fler turer per dag vissa delar av året. Andra frågor som föreningen engagerar sig i är kommunal service, skydds- och räddningsfrågor samt vägfrågor på land och is. När det gäller näringslivsfrågor anser vi att skärgårdens företagare skall ha rimliga chanser att bedriva sin verksamhet och kunna konkurrera på lika villkor med fastlandsföretagarna.

Hälsningar från vårt lands nordligaste skärgård.
Herbert "Hubbe" Öqvist


Föreningens adress

Luleå skärgårdsförening
c/o Erika Hansson
Sandgatan 14
974 37 Luleå

Klicka för mail till kontaktpersoner:
Erika Hansson
Anders Bensryd

Luleå vinter

 Luleå vinter 


Sommar i Luleå skärgård

 Sommar i Luleå skärgård
Åsa Nilsson   Webbproduktion