Sitemap   |   Logga in
HEM / HOLM?NS UTVECKLINGSFORUM 


Holmöns Utvecklingsforum

Hemsida: www.holmon.se


Föreningsrapport december 2017   

Inför jubileumstidningen Vi skärgårdsbor SRF 35 år bad vi alla föreningar att skriva en kort rapport om de senaste fem åren och vad som är aktuellt nu. Dessa kommer att läggas på varje medlemsförenings sida

HÄMTA FÖRENINGSRAPPORTEN HÄR!


Presentation:

Holmöarna

Holmöarna ligger ca 10 km ut i havet strax norr om Umeå. Ögruppen består av ett stort antal öar och skär. De största öarna är Holmön, Ängesön, Grossgrunden, Holmögadd och Stora Fjäderägg. Holmö by ligger på norra delen av Holmön, som är den nordligaste och största ön i ögruppen. På Holmön finns ca 60 mantalsskrivna i ett 30-tal hushåll. Till detta kommer ca 500 fritidsboende i ca 200 fritidsfastigheter, som besöker ön stora delar av året under helger och ledigheter. Ute på ön finns en affär med bränsle, post, bibliotek, system- och apoteksombud, som är öppen året runt. Affären är kooperativt ägd och har en ung nyanställd och entusiastisk föreståndare, som flyttat ut och bor på ön. Vidare finns servicehus för äldre, som just nu inte har några boende och därför inte är i drift. Sommartid finns restaurang, båtmuseum, vandrarhem mm.

Vägnätet är drygt 2 mil och går via en bro ner till södra delen av Ängesön. Holmöarna har ingen fast broförbindelse med fastlandet. Under den isfria delen av året finns en färja som drivs av Trafikverkets Färjerederi. Nu byggs färjelägena om för att kunna härbärgera en större färja som väntas komma i drift till sommaren 2015. Färjeleden går mellan Norrfjärden, färjeläget på fastlandet, och Byviken, färjeläget på Holmön. Norrfjärden ligger ca 3 mil norr om Umeå och det finns bussanslutning till/från Umeå till de flesta turerna sommartid. Färjeturen tar ca 40 min och är gratis. När isen ligger drivs persontrafiken för närvarande med svävare, som tar 12 personer. Svävarturerna kompletteras med skoter och uppvärmd släde för godstransporter längs den skoterled som stakas när isen bär. Det går även att boka privat transport både sommar och vinter.

Holmöborna har förr livnärt sig som fiskarbönder, men idag finns bara ett mindre jordbruk kvar på ön. Det finns också ett antal småföretag på Holmön. Ett 10-tal pendlar såväl dagligen som för veckan till arbeten på landsidan. Även skolbarnen pendlar dagligen till närmaste skola i Sävar, ca 2 mil norr om Umeå. Det finns också ett antal personer som pendlar ut till ön för att arbeta.


Holmöns Utvecklingsforum
Holmöns Utvecklingsforum (HUF) bildades hösten 1999 med syfte att verka för att Holmön bibehålls och utvecklas som en levande skärgårdsby. Detta syfte ska uppnås genom att HUF fungerar som ett samlande forum där öns olika intressegrupper kan samverka och tillsammans arbeta med frågor av gemensamt intresse. För att möta omvärldens önskan om EN lokal motpart, är avsikten att HUF, i nära samarbete med alla parter på ön, ska fungera som kontaktyta mot omvärlden i frågor av gemensam karaktär. HUF har en styrelse med dels valda ledamöter och dels ledamöter som utses av andra föreningar på ön. Mer om HUF går att läsa på vår hemsida.

HUF vill öka Holmöns bofasta befolkning. Viktiga frågor för att uppnå detta och som vi arbetar med är förstås våra kommunikationer, boende och arbeten på ön.


c/o Lena Egnell
Holmö Kyrkväg 14
918 03 Holmön
tel 070 627 49 74

Klicka för mail till kontaktpersoner:
Lena Egnell
Olle Nygren


   
Åsa Nilsson   Webbproduktion