Sitemap   |   Logga in
HEM / GR?S? SK?RG?RDSR?D 


Gräsö Skärgårdsråd GSR

graesoelogga  

GRÄSÖ SKÄRGÅRDSRÅD PÅ FACEBOOK


Föreningsrapport december 2017

Inför jubileumstidningen Vi skärgårdsbor SRF 35 år bad vi alla föreningar att skriva en kort rapport om de senaste fem åren och vad som är aktuellt nu. Dessa kommer att läggas på varje medlemsförenings sida.

HÄMTA FÖRENINGSRAPPORTEN HÄR!


Presentation:

Ön
Gräsö Skärgårdsråd:s (GSR) geografiska område är Gräsö socken i Östhammars kommun. Gräsö socken består av Gräsö med intilliggande öar.
Gräsö är Sveriges tionde största ö med en yta på 88 km² och den är belägen ca 9 mil nordost om Uppsala. Vi är ca 800 bofasta och 10 gånger fler på sommaren. Förbindelsen med fastlandet uppehålls med färja över sundet till Öregrund. Norr om Gräsö ligger ön och fyrplatsen Örskär som är den nordligaste utposten i Roslagen. Söder om Gräsö finns en delvis bebodd skärgård och öster om ön ligger en arkipelag som består av ett otaligt antal småöar och skär. Denna del av skärgården är mycket svårnavigerad på grund av många kända och okända undervattensgrund.
På Gräsö finns skola, förskola, kyrka, affär och camping. Gräsöborna har förr livnärt sig på små skärgårdsjordbruk och fiske men idag arbetar de flesta på fastlandet. För att behålla en levande skärgård är frågor som skola, arbete och kommunikationer viktiga för Gräsöborna. Av stor betydelse är också jakt, fiske och turism.

Rådet
Gräsö Skärgårdsråd bildades våren 1999 och är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Styrelsen sammanträder 8-10 gånger per år och kämpar för att informera, stötta och hjälpa gräsöborna i stora som små frågor. Man har bland annat brottats med Natura 2000, marint reservat, hotande skolnedläggning omorganisation av räddningstjänsten m m. GSR har en undergupp som behandlar trafikfrågor, bland annat samordning av färjetrafik och bussar, tidtabeller, linjedragningar, tillgång till parkeringsplatser m m.

Viktiga frågor 2008 och framåt är fortfarande det eventuella marina reservatet, blivande Leaderarbete, kommunens skärgårdsprogram och lokala transporter.


Adress:
Gräsö Skärgårdsråd
c/o Birgitta Söderberg
Kråkbo 133, Österbyn
742 97 Gräsö

Klicka för mail till kontaktpersoner:
Birgitta Söderberg
Inger Abrahamsson


  
Åsa Nilsson   Webbproduktion