Sitemap   |   Logga in
HEM / ARBETSGRUPPERNA / F?RJEGRUPPEN 

Färjegruppen

Uppdaterad 2017-10-27

Logga färjegruppen  

en arbetsgrupp inom Skärgårdarnas Riksförbund

Färjegruppen har nu varit verksam sedan 2011, där det huvudsakliga arbetet fokuserats på samarbete med Trafikverket och Färjerederiet. Det är ett samarbete som förbättrat förhållanden på flera av våra 38 gula färjeleder och där vi som resenärer fått gehör för ett flertal förslag på förbättrad service.

Färjegruppens ledning består av fem kontaktpersoner som var och en ansvarar för sin region av Sveriges skärgårdstransporter. För att vi skall kunna göra ett bra jobb krävs att vi får tips/upplysningar från er skärgårdsresenärer om positiva respektive negativa upplevelser vid överfart med någon typ av färja/båt/svävare.

Lena Egnell, Holmön är styrelsens kontaktperson samt även ledare för gruppen. 

Övriga kontaktuppgifter:
Region Väst: Lena Kjellman   lena.m.kjellman@telia.com
Region Öst: Björn Sjöblom   bjorn.sjoblom@telia.com
Region Norr: Lena Egnell  lena@skargardarna.se
 

 

               


Möten med TRAFIKVERKET

Färjegruppens höstträff 2017 med Trafikverket

Den 18 september 2017 hade gruppen möte med Trafikverkets Staffan Eriksson och Emil Fastén, Färjerederiets Anders Werner samt operativ chef Margus Pöldma.                     


HUR FUNGERAR DET?

Inför varje möte med Trafikverket vill Färjegruppen få in synpunkter på färjeservicen på de olika lederna, både det som fungerar bra och det som fungerar sämre. Gruppen vill ha in synpunkter i god tid inför ett möte för att hinna förbereda programpunkter tillsammans med Trafikverket. Nästa möte är våren 2018.

E-post till SRF Färjegrupp: lena@skargardarna.seStyrgrupp och kontaktpersoner

Styrgruppen består av fem personer. Det finns även fem regioner med kontaktpersoner för att täcka upp hela landet.

  Vinöfärjan  2012-02-19 13-06-19  IMG_9840  
Färjegruppens organisation

 Färjegruppens organisation


  2011-11-19 Arbetsgruppen Färjegruppen
  2012-05-21 Skrivelse
  2012-06 Svar på skrivelse
  2012-09-06 Minnesanteckningar
  2013-01-23 Minnesanteckningar
  2013-02-23 Presentation Seminarium
  2013-04-08 Styrgruppen
  2013-05-29 Minnesanteckningar
  2013-09-25 SRF Minnesanteckningar
  2013-09-25 Trafikverket Minnesanteckningar
  2014-02-26 Anteckningar färjegruppen hos Trafikverket
  2014-02-26 Minnesanteckningar
  2014-09-24 SRF Färjegrupp minnesanteckningar
  2014-09-24 Trafikverket Minnesanteckningar SRF färjegrupp
  2015-03-18 Trafikverket Minnesanteckningar SRF Färjegrupp
  2015-11-04 Trafikverket Minnesanteckningar SRF Färjegrupp
  2016-04-05 Trafikverket Minnesanteckningar SRF Färjegrupp
  2016-09-22 Trafikverket Minnesanteckningar SRF Färjegrupp
  2017-04-03 Trafikverket Minnesanteckningar SRF Färjegrupp


Åsa Nilsson   Webbproduktion