Sitemap   |   Logga in
HEM / YTTRANDEN / REMISSVAR /  Remisser ServiceRemisser MiljöRemisser JordbrukRemisser fiske och havRemisser BredbandRemisserRemisser StrandskyddYttranden


 2015-10 remiss Regelförenkling sjöfarten
 2010-12 remiss fritidsfiske
 2010-12 remiss avsaluförbud fritidsfiske
 2010-11 remiss sälförvaltning
 2010-10 Fiskeriverket dnr 13-2929-10 ang fiske
 2009-09 remiss vattenbruksutredningen
 2008-12 remiss ålförvaltning
 2008-09 remiss Havsmiljöutredningen
 2008-09 remiss behörighetsbevis fartyg
 2008-08 remiss fritidsfiske o.fritidsfiskebaserad verksamhet

Remissvar och yttranden

Remisserna placeras i olika ämnesmappar. De remissvar som inte platsar i någon av ämnesmapparna ligger i ursprungsmappen remisser.
Åsa Nilsson   Webbproduktion